Mujeres en Red
twitter
twitter


Societat de la Informació i génere. XII Universitat d’estiu d’estudis de gènere. Palma de Mallorca

del 7 a l’11 de juliol de 2008

Visitas: 930    {id_article}  

Directores: Esperança Bosch (Departament de Psicologia)
Victòria A. Ferrer (Departament de Psicologia)
Teresa Riera (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)

Dates: del 7 a l’11 de juliol de 2008

Lloc: edifici Sa Riera. UIB. C/ de Miquel dels Sants Oliver, s/n, Palma

Nombre d’hores: 35

Nombre de crèdits atorgats per la Universitat de les Illes Balears: 3,5

Hores de formació permanent del professorat: sol·licitades

Nota important: El certificat d’assistència que permetrà accedir a aquests crèdits es concedirà a les persones que assisteixin al 80 per cent, com a mínim, del total de les hores lectives programades.

Matrícula
Termini: del dilluns 12 de maig fins al divendres 27 de juny de 2008.

Preu
Per a les persones que es matriculin abans del 13 de juny: 30 euros. Per a la comunitat universitària i estudiants/estudiantes que es matriculin després del 14 de juny: 45 euros. Per als/les altres participants que es matriculin després del 14 de juny: 60 euros.

Formalització
Per efectuar la matrícula cal fer l’ingrés corresponent a Sa Nostra (codi de l’entitat: 2051), oficina: 0151, dígit de control: 61 i compte corrent: 1007257438 a nom del curs i del Servei d’Activitats Culturals.

Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de 10 a 14 h), la documentació següent:

— Una còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés. — Fotocòpia del DNI. — El full d’inscripció: cada persona pot escollir com a màxim un taller diari, cosa que representa un total de dos tallers durant la setmana.

En el cas dels estudiants / les estudiantes i dels membres de la comunitat universitària, s’ha d’enviar una còpia del carnet que acredita que ho són. Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax: 971 17 24 35. S’ha de presentar el resguard al començament del curs. Hi haurà limitació de places (si escau). Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs si no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Objectius
La universalització de l’ús de les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la societat actual ha portat nous usos i costums, molts canvis i també nous reptes.

Tot això, com no podia ser d’una altra manera, pot i ha de ser analitzat també des d’una perspectiva de gènere. D’una banda, i pel que es refereix als usuaris i les usuàries, es parla de l’existència d’una «bretxa digital per gènere», és a dir, d’una diferència entre homes i dones quant als principals indicadors d’ús de les TIC. I, si bé les últimes dades assenyalen que aquesta bretxa s’està reduint en alguns aspectes, sembla que es manté, i fins i tot s’amplia, en altres, com ara l’ús d’Internet.

Però si important és quant o per a què usam les tecnologies noves i no tan noves, tant o més important és quins són els seus continguts, i en aquest sentit el risc que els nous canals serveixin per transmetre els antics continguts i reproduir els biaixos androcèntrics no és en absolut inexistent.

En aquesta nova edició del nostre curs hem volgut abordar aquestes qüestions i aprofundir en algunes amb l’ajut de diferents persones expertes en el tema.

Descripció
Desenvoluparem un curs que combini les classes magistrals, el treball de l’alumnat, els debats, les conferències i les activitats lúdiques.

Per això proposam la realització d’aquest ventall d’activitats a càrrec de persones de prestigi reconegut en els temes que tractaran.

Dimarts i dimecres cada persona pot escollir com a màxim un taller, cosa que representa un total de dos tallers durant la setmana. La resta de dies es faran tot un seguit d’activitats conjuntes.

PDF - 900.4 KB
Programa


2008-05


Otros textos

Quizás también te interese

1997 - 2024 Mujeres en Red. El periódico feminista