Mujeres en Red
twitter
twitter


Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade. Santiago de Compostela

10 e 11 de xuño de 2005

Visitas: 2208    {id_article}  

Na sétima convocatoria desta actividade formativa centralizada, organizada polo Seminario Permanente de Educación para a igualdade, e seguindo con obxectivo de construír unha sociedade onde as mulleres e os homes teñan as mesmas oportunidades, decidiuse prestarlles unha especial atención ás circunstancias que rodean a vida das nenas e das rapazas pertencentes a culturas que non son as maioritarias no noso contorno.

O feito de ser inmigrante ou de pertencer a poboacións sobre as que teñen prexuízos, coa compoñente de ser nena ou muller, provoca unha dobre desigualdade que unha sociedade desenvolvida e democrática non pode permitir.

Ao longo de Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade describirase a situación que viven estas nenas e mozas nos nosos centros educativos e presentarase liñas de traballo que contribúan a mellorar a situación e a previr situacións discriminatorias para elas.

Así mesmo, dedícaselles unha especial atención ás directrices da Comisión Europea como marco institucional do que xorden posteriores actuacións en materia de xénero e de educación e que, á súa vez, xeran unha maior interculturalidade das accións desenvolvidas.

LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN:
Escola Galega de Administración Pública
Rúa Madrid, 2-4 (Polígono de Fontiñas)
Santiago de Compostela - 10 e 11 de xuño de 2005


VENRES, 10 DE XUÑO

16:00 - 16:30 Recollida de material.

16:30 - 17:00 Inauguración oficial.

17:00 - 18:30 Conferencia inaugural. (Disporase de traducción simultánea). Gender Equality adn lifelong learning: The European Dimension. Mónica Oels. Experta en educación e ex-membro da Dirección Xeral de Educación e Cultura. Comisión Europea

18:30 - 19:00 Pausa - café.

19:00 - 21:00 Obradoiros simultáneos:

* Humor e sentimentos na coeducación e na interculturalidade. José Francisco Caselles Pérez. Profesor titular do Departamento de Métodos de Investigación e Diagnósticos en Educación. Universidade de Murcia.

* Dereitos humanos, muller e inmigración. Cara a unha educación intercultural na aula. Montserrat Boix. Membra da Plataforma dos Dereitos Humanos das Mulleres.

* Mundo: non é masculino singular. María Paz Gutiérrez. Directora de Solidaridade Internacional de Galicia.

* Educar na diferenza. Paula Villaverde Pérez. Educadora social do Programa de Intervención Sociofamiliar con Persoas Ciganas Transmontanas. Fundación do Secretariado Xitano e Cáritas Diocesana de Tui-Vigo.

* Interculturalidade na aula: o xénero e a súa xestión como diversidade. Membros da Asociación sociocultural Alquería.

* Traballando a igualdade e a integración mediante xogo. Francisco Javier Guede García. Profesor de educación primaria. CEIP Amaro-Refojo de Verín.

SÁBADO, 11 DE XUÑO

9:15 - 9:30 Control de asistencia.

9:30 - 11:00 Conferencia. (Disporase de traducción simultánea). Comment l’école en la France accueille les enfants de l’Islam Chistine Clerc. Xornalista e escritora francesa.

11:00 - 11:30 Pausa-café.

11:30 - 13:00 Panel de comunicacións:

* A situación de fillas de familias inmigrantes. Enma Mateos Peñalver. Socióloga colaboradora do Colectivo IOE.

* A segunda xeración: escolarización de mozos e mozas procedentes de Latinoamérica. Inés Massot Lafon. Profesora de Investigación en Educación. Universidade de Barcelona.

* A educación das mulleres adultas: un paso máis para a súa integración. Xosé Lois Vilar Rodríguez. Profesor de persoas adultas. IES nº 1 de Ribeira.

13:00 - 14:30 Conferencia. A inmigración e a escola Julio Carabaña Morales. Catedrático de Socioloxía. Opinión pública e cultura de masas. Universidade Complutense de Madrid.

14:30 - 16:00 Buffet. 16:00 - 18:00 Obradoiros Simultáneos (repítense os obradoiros do venres).

18:00 - 19:00 Actividade Lúdica. Concerto tradicional caboverdiano a cargo do grupo feminino Batuko Tabanka.

19:00 - 19:30 Buffet étnico.

Más información2005-06


Otros textos

Quizás también te interese

1997 - 2024 Mujeres en Red. El periódico feminista